ค้นหาโรงแรม

วันที่เช็คอิน

calendar

วันที่เช็คเอาท์

calendar
มีโรงแรมกว่า 265,000 โรงแรมทั่วโลก
มีลูกค้ากว่า 7,000,000 คนทั่วโลก
มีรีวิวกว่า 4 ล้านบท ให้อ่านก่อนตัดสินใจ
มีระบบคะแนนให้แลกห้องพักฟรี

มีห้องพักให้เลือกกว่า 37,000 เมือง

ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย เป็นที่ตั้งของประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ทวีปออสเตรเลียได้รับสมญานามว่า ทวีปเกาะส่วนหมู่เกาะแปซิฟิกซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศอื่น ๆ ต่อเนื่องไปถึงทวีปแอนตาร์กติก เรียกว่า โอเชียเนีย หมายถึง เกาะและหมู่เกาะในภาคกลางและภาคใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้งหมู่เกาะไมโครนีเซีย เมลานีเซีย โปลีนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะมลายู ทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีพื้นที่ 7.6 ล้าน ตร.กม. มีประชากร 17.5 ล้านคน